Organisatie-adviesbureau "Den Boeren"

Gevestigd aan: Karper 29, 2954 BP Alblasserdam
Telefoon: 078-6915815 en 06-53849963 Faxnummer: 078-6933715
E-mail: arie@denboeren.nl
Directeur: A(rie) den Boer, geboren 14 oktober 1945 te Wateringen.

A. den Boer heeft 33 jaar politie-ervaring, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau. De laatste 13 jaar heeft hij de navolgende functies binnen de politieregio Zuid-Holland-Zuid vervuld:

1e: "Rechterhand" van de korpschef bij het ontwikkelen en implementeren van een geheel nieuw regionaal korps - waarbij gebiedsgebonden politiewerk centraal stond en het formuleren/ontwerpen van de totale organisatiestructuur op afgestemd diende te worden (zowel operationeel als ondersteunend).

2e: Chef van een surveillance-eenheid van 118 fte's in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, met als bijkomende taak plv. Districtschef. Hierbij moest de verbinding gelegd worden tussen: a. politie en bestuur; b. strategisch management en medezeggenschap en externe bonden; c. onwil van medewerkers moest worden "omgebogen".

3e: Districtschef van he district Dordrecht; grootte 330 fte's en zijnde het grootste district binnen de regio - waarbij de nieuwe manier van werken moest worden geïmplementeerd en worden afgestemd tussen alle afdelingen van een geografisch district.

4e: Divisiechef van de Dienst Uitvoerings Ondersteuning (DUO); grootte 210 fte's. In deze dienst moest het eigenzinnig werken worden omgezet in ondersteunend en klantgericht werken, waarbij de eigenstandigheid van de afdelingen moesten worden omgebogen/geïmplementeerd in de ketens van procesgericht werken.

5e: Divisiechef van de Dienst Ondersteuning Concern en Control; grootte 110 fte's. Deze dienst omvatte de staf-afdelingen: Personeel & Organisatie; Financieel Economische Zaken; Facilitair Bedrijf en ICT. Met veel ervaring in het omschakelen van functiegericht naar procesgericht werken.

De onder 2 t/m 4 genoemde functies waren bij de start van betrokkene zogenaamde "probleem-diensten" i.r.t. personeel en/of nieuwe manier van werken; toepassing: de zogenaamde "crisis-interventie".
De dienst genoemd onder punt 5 is bij de aanvang in zijn geheel nieuw opgezet en in de loop der tijd doorontwikkeld tot een centraal gestuurde service-organisatie.